11/12/2020

MREŽNI SOLARNI SISTEM od 6.4 KW- SISTEM PRIKLJUČEN NA MREŽU-SOLARNA ELEKTRANA

Opis sistema:

  • Elektrana proizvodi preko dana ( kada ima Sunca) i sve što elektrana proizvede bi bilo dobro da se pošalje direktno u potrošnju u tom datom momentu kada je energija proizvedena. Nema skladistenja energije obzirom da su akumulatori i dalje ne isplativi kao investicija. U slučaju da proizvedemo više energije nego što nam je potrebno u datom momentu, po novom zakonu o OIE imamo mogućnost da taj višak plasiramo u mrežu. Na taj način pravimo zalihu energije za period kada će nam biti potrebna, recimo u toku noći ili u zimskom periodu.
  • Prosto objašnjeno kod obračuna sa neto-merenjem, ukoliko se jednog meseca potroši 600 kWh, a sa druge strane se proizvede 1000 kWh, 400 kWh će se preneti u naredni mesec. Možete smatrati da tih 400 kWh se virtuelno skladišti te se može koristiti kasnije po potrebi.

Kako da odredite koja elektrana je za vaše domaćinstvo:   

Po novom zakonu sve solarne elektrane snage do 10.8 kW imaju mogućnost da vraćaju višak električne energije nazad u mrežu. Samim tim i izbor potencijalnih elektrana se svodi na sledeća dva sistema:

  1. 5 kW solarni mrežni sistemi– Godišnja proizvodnja ovoga sistema iznosi 6000 kWh.
  2. 10 kW solarni mrežni sistemi-Godišnja proizvodnja ovoga sistema iznosi 12.000 kWh.
  • Ukoliko trošite mesečno 500 kWh u proseku x 12 meseci= godišnja potrošnja energije iznosi 6000 kWh. Samim tim sistem za vaše potrebe je 5 kW mrežni sistem.
  • Ukoliko trošite mesečno 1000 kWh u proseku x 12 meseci= godišnja potrošnja energije iznosi 12.000 kWh. Samim tim sistem za vaše potrebe je 10 kW mrežni sistem.
Izrada web sajta: ATEC Technologies
Scroll